Naš tim

naš tim dental implant expert 1

Prof. dr Zoran Stajčić

Doktor stomatoloških nauka, oblast maksilofacijalne hirurgije

Specijalista oralne hirurgije i implantologije

Preko 30 godina iskustva

Prof. dr Zoran Stajčić

 • Doktor stomatoloških nauka, oblast maksilofacijalne hirurgije
 • Specijalista oralne hirurgije i implantologije
 • Preko 30 godina iskustva
OBRAZOVANJE
 • Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Ostvario staž na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Završio specijalizaciju oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Završio specijalizaciju maksilofacijalne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Magistarska teza odbranjena na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Doktorska disertacija odbranjena na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
RADNO ISKUSTVO
 • Nekadašnji profesor oralne hirurgije i maksilofacijalne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci i profesor oralne implantologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
MEĐUNARODNO RADNO ISKUSTVO
 • PROFESOR maksilofacijalne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Bristolu, Velika Britanija (1994–1995).
 • OBERARZT na Odeljenju za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju Opšte bolnice u Velsu, Austrija (1991–1992).
NAUČNA AKTIVNOST
 • Magistarska teza (1983): Priprema i obezbeđenje lokalne hemostaze u oralnohirurškom zbrinjavanju obolelih od hemofilije.
 • Doktorska disertacija (1990): Neurotropni efekti glicerola i streptomicina i njihova primena u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije, izrađena u okviru zajedničkog međunarodnog projekta sa Klinikom za bol u Oksfordu i Klinikom za maksilofacijalnu hirurgiju u Frajburgu.
 • Stipendista Alexander von Humboldt fondacije, British Fund i British Council ALIS grant.
 • Nosilac dva međunarodna projekta (1985–1990. i 1987–1988), jednog projekta u Velikoj Britaniji (1995), dva projekta Ministarstva za nauku Srbije (1991–1995. i 1996–2000) i Ministarstva za nauku Republike Srpske (2005).
 • Autor brojnih naučnih radova i monografija, među kojima se posebno ističe Atlas of Implant Dentistry and Tooth Preserving Surgery – Prevention and Management of Complications.

U izdanju Springera, najeminentnijeg svetskog izdavača naučnih publikacija, Atlas je publikovan na engleskom jeziku i potom u Kini preveden na kineski.

 • Objavio 78 naučnih radova, od kojih 36 citiranih u Current Contents.
 • Prezentovao preko 200 radova u zemlji i inostranstvu.
 • Održao preko 20 kurseva iz oralne implantologije i dentoalveolarne hirurgije u zemlji, okruženju i inostranstvu (Engleska, Škotska, Holandija, Belgija, Luksemburg, Australija, Indija, Oman i dr.).
EDUKACIJA

Stručno usavršavanje obavio u mnogobrojnim međunarodno poznatim klinikama: Mayo Clinic, Ročester, SAD; John Radcliffe Hospital, Oksford, Velika Britanija; Municipal Hospital, Arnem, Holandija; Klinik fuer Kieferchirurgie, Frajburg, Nemačka i dr.

ČLANSTVA
 • Članstvo u stručnim organizacijama: Fellow – International Team for Implantology (ITI) i Alexander von Humboldt Foundation.
 • International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.
 • European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery.
 • British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.
 • European Association for Osseo-integration.
 • European Academy for Facial Plastic Surgery.
 • Društvo privatnih doktora stomatologije Srbije (predsednik 2001–2007).
 • Srpsko lekarsko društvo.
 • Stomatološka komora Srbije (direktor 2007–2011).
naš tim dental implant expert 2

Dr Zvonko Ostojić

Specijalista oralne hirurgije i implantologije

Preko 30 godina iskustva

Dr Zvonko Ostojić

Specijalista oralne hirurgije i implantologije

Preko 30 godina iskustva

OBRAZOVANJE
 • Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Ostvario staž na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Završio specijalizaciju oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Nostrifikovao titulu doktor stomatologije u Nemačkoj.
RADNO ISKUSTVO
 • Proveo šest godina u Nemačkoj radeći kao stomatolog u ordinaciji potpredsednika Zubno-lekarske komore Niedersachen (Nemačka), doktora Horsta Beneckea i u ordinaciji dr Schelling (Meppen, Nemačka). Tokom boravka u Nemačkoj, edukuje se i obučava na više kurseva i seminara iz oblasti oralne implantologije i estetske protetike. Stečena znanja primenjuje u svakodnevnoj praksi.
 • Po povratku iz Nemačke, otvorio sopstvenu ordinaciju u Beogradu, u Ulici Save Kovačevića br. 53 (sada Mileševska ulica).
 • Nekoliko godina kasnije, otvara i drugu ordinaciju, pod nazivom Specijalistički centar Slavija, u Nemanjinoj ulici br. 36, gde se i danas nalazi. Delatnost ove ordinacije na početku je bila samo oralna hirurgija i implantologija.
 • U Specijalističkom centru Slavija, operiše sa više profesora Stomatološkog fakulteta u Beogradu, a najduže sa tadašnjim docentom, a sada prof. dr Zoranom Stajčićem.
 • Od 2001. do 2004. angažovan je na poziciji generalnog direktora Galenike, najveće farmaceutske fabrike u Srbiji, gde se detaljno upoznaje sa proizvodnjom široke palete dentalnih proizvoda.
EDUKACIJA
 • Dva meseca edukacije na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Seguridad Francisco Franco u Barseloni (Španija).
 • Kurs za Linkow implantate u Dizeldorfu (Nemačka), kod profesora Leonarda Linkova iz SAD, pionira i tvorca implantologije.
 • Kurs iz implantologije u Hanoveru (Nemačka), kod profesora Grafelmana, tada najpoznatijeg nemačkog implantologa.
 • U Berlinu polaže ispit i dobija potvrdu o osposobljenosti da može otvoriti i voditi sopstvenu ordinaciju u Nemačkoj.
 • Obuka iz estetske protetike na implantatima u laboratoriji majstora zubne tehnike Horsta Pilavskog u Mepenu (Nemačka).
 • Kurs iz frez-tehnike u laboratoriji DOP Meppen (Nemačka).
 • Kurs ugradnje IMZ-implantata u Berlinu (Nemačka).
 • Tri meseca edukacije na odeljenju za implantologiju VMA (Vojnomedicinske akademije) u Beogradu, kod profesora Aleksandra Škundrića.
 • Kongres implantologa u Bolonji (Italija).
 • Evropski kongres maksilofacijalne hirurgije na Krfu (Grčka).
 • Kurs ugradnje Straumann implantata u Dizeldorfu (Nemačka).
 • U Srbiji prisustvuje većini kongresa, seminara i predavanja iz oblasti stomatologije i zubne tehnike.
 • Posećuje redovno sve stručne sajmove u Kelnu (Nemačka), gde se stalno upoznaje sa najnovijim dostignućima iz oblasti stomatologije i zubne tehnike.
naš tim dental implant expert 3

Dr Marko Rodić

Specijalista oralne hirurgije

Dr Marko Rodić

Specijalista oralne hirurgije

OBRAZOVANJE
 • Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 2009. godine, stekavši akademsko zvanje Doktor stomatologije.
 • Godine 2015, specijalizira na Klinici za oralnu hirurgiju Univerziteta u Beogradu i dobija zvanje Specijalista oralne hirurgije.
NAUČNA AKTIVNOST

Kao koautor, učestvovao u publikaciji sledećih naučnih radova:

 • Stajčić Z., Stojčev Stajčić Lj., Aditya P., Rodić M., Mileusnić B. & Aditya A.: The combined augmentation/vestibuloplasty procedure preventing gingival recession in orthodontically/surgically treated prognathic patient: a 14-year follow-up, Oral Surgery ISSN 1752-2471;
 • Stajčić Z., Stojčev Stajčić Lj., Kalanović M., Đinić A., Divekar N., Rodić M.: Removal of dental implants: Review of five different techniques, Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2016 May; 45(5):641-8. doi: 10.1016/j.ijom.2015.11.003. Epub 2015 Dec 10.
naš tim dental implant expert 4

Prof. dr Budimir Mileusnić

Doktor stomatoloških nauka, oblast ortopedije vilica

Specijalista ortopedije vilica

Preko 30 godina iskustva

Prof. dr Budimir Mileusnić

Doktor stomatoloških nauka, oblast ortopedije vilica

Specijalista ortopedije vilica

Preko 30 godina iskustva

OBRAZOVANJE
 • Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Specijalizacija iz Ortopedije vilica na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu (VMA).
 • Magistarska teza odbranjena na Stomatološkom fakultetu u Beogradu..
 • Doktorska disertacija odbranjena na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
NAUČNA AKTIVNOST
 • Objavio 45 radova u domaćim i stranim naučnim časopisima.
 • Autor u jednom i koautor u drugom udžbeniku.
 • Održao veliki broj predavanja na kongresima i stručnim skupovima.
NASTAVNA AKTIVNOST
 • Načelnik Odeljenja za ortopediju vilica Klinike za stomatologiju VMA.
 • Predavač na postdiplomskim studijama iz oblasti fiksne ortodoncije na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 • Član specijalističke ispitne komisije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i na Klinici za stomatologiju VMA.
 • Član konzilijuma za deformitete na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu i na VMA.
 • Profesor ortopedije vilica na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.
 • Rukovodilac postdiplomske nastave iz predmeta Ortopedija vilica na Klinici za stomatologiju VMA.
OSTALE AKTIVNOSTI I PRIZNANJA
 • Član predsedništva Ortodontskog udruženja Srbije SLD u Beogradu.
 • Nosilac Povelje za posebne zasluge i doprinos razvoju ortodoncije u Srbiji.
naš tim dental implant expert 5

Dr Milan Ranković

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Dr Milan Ranković

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

OBRAZOVANJE
 • Studije medicine: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1974.
 • Specijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1980.
NAUČNA AKTIVNOST
 • Autor i koautor više radova prezentovanih na kongresima anesteziologa na internacionalnim skupovima, kao i u Jugoslaviji i Republici Srbiji.
 • Instruktor i edukator lekara na specijalizaciji i medicinskih tehničara.
DOSTIGNUĆA I PRIZNANJA
 • Odlikovan Medaljom čovekoljublja za izuzetne rezultate u zbrinjavanju i lečenju teško povređenih i obolelih tokom ratova 90-ih.
STRANI JEZICI
 • Engleski

Zašto pacijenti ukazuju poverenje našem timu?

 1. Imamo više od tri decenije iskustva u implantologiji.
 2. Posedujemo višegodišnje internacionalno iskustvo, radili smo u Nemačkoj , Austriji i Engleskoj.
 3. Ugradili smo više od 5500 implantata.
 4. Lider našeg tima profesor Stajčić je svetski poznati i priznati implantolog. Napisao je značajnu knjigu o komplikacijama u implantologiji koja je štampana na engleskom jeziku, a preveli su je i kinezi i štampali u ogromnom tiražu.
 5. U našem timu rade tri implantologa. Pored profesora Stajčića koji je specijalista oralne i maksilofacijalne hirurgije, Dr Ostojić i Dr Rodić su specijalisti oralne hirurgije.
 6. Specijalizovani smo za rešavanje svih vrsta komplikacija na implantima.
 7. Rutinski rešavamo sve nedostatke kosti u vilicama.
 8. Po potrebi ugrađujemo implante i ostale oralnohirurške intervencije u opštoj anesteziji.
 9. Ugrađujemo samo implante vrhunskog kvaliteta najpoznatijih svetskih firmi Nobel Biocare (Alpha Bio), Straumann.
 10. Jedina smo privatna poliklinika koja ortodontsko hirurškim metodama otklanja najteže malformacije (nepravilnosti) kostiju vilica i zuba.