Dental implant expert

Sinus lift

Zakažite besplatan pregled

Šta je to SINUS LIFT?

Sinus lift je oralno hirurški zahvat kojim se sluzokoža sa poda sinusa podiže da bi se različitim postupcima ispod nje stvorila nova kost i omogućila ugradnja implantata.

INDIKACIJE ZA SINUS LIFT

Sinus lift je indikovan radi ugradnje implanata u slučajevima kada je visina kosti ispod sinusa manja od 10 milimetara.
Količina kosti ispod sinusa se gubi kada dođe do gubitka premolara, a oni se ne nadoknade implantima u dužem vremenskom periodu.
Količina kosti ispod sinusa može se izgubiti kada su zubi duže vremena zahvaćeni parodontopatijom.
Treći razlog može biti i genetski (prirodni) da je kost ispod sinusa nedovoljno visoka za ugradnju implantata.

PREOPERATIVNA DIJAGNOSTIKA

Posle kliničkog pregleda izrađuje se 3D snimak vilice i sinusa kako bi se proučila njihova anatomija.
U određenim slučajevima potrebna je posebna vrsta skeniranja kompjuterska tomografija (CT).
CT omogućava oralnom hirurgu da tačno odredi širinu i visinu alveolarne kosti i stanje sinusne šupljine.
Pored toga ovim snimkom se mogu uočiti položaji važnih struktura, krvnih sudova i nerava, cije povrede treba izbeći.
Na osnovu preoperativne dijagnostike određujemo koju metodu sinus lifta ćemo primeniti.

Koje tehnike SINUS LIFTA u našoj poliklinici primenjujemo i kako se izvode?

Za najbolje rezultate experti naše poliklinike primenjuju dve tehnike.

Transalveolarni pristup

Da bi se uradio sinus lift transalveolarnim pristupom potrebno je da visina kosti ispod sinusa bude oko 7 milimetara, to jest kada je pod sinusa potrebno podići za 1-2 milimetra.


Ovom metodom prvo se borerom napravi ležište za implant, ali se debljina kosti ispod sinusa ostavi da bude debela oko jednog milimetra. Zatim se specialnim instrumentom pažljivo preostali deo kosti odvoji zajedno sa sluzokožom sinusa i podigne u sinusnu šupljinu za 1-2 milimetra.


Ovom prilikom ne dolazi do cepanja sluzokože sinusa.


Na kraju se u pripremljeno ležište ušrafi implant, oko kojega se kasnije izgradi nova kost.
Ova vrsta sinus lifta je najjednostavnija.

Sinus lift / transalveolarni pristup
Kroz otvor za impant instrumentom odlomljen deo poda sinusa i podignut u vis
Sinus lift - Transalveolarni pristup Sinus Lift
Ispod podignutog poda sinusa stvorena nova kost i ugrađen implant

Lateralni (bočni) pristup maksilarnom sinusu

U slučajevima kada je kost ispod sinusa visoka par milimetara primenjuje se lateralni pristup da bi se uradio sinus lift.
Kod ove metode prvo se po dejstvu anestezije podigne sluzokoža sa bočnog dela sinusa. Zatim se pristup sinusnoj šupljini može ostvariti na dva načina.
Mi u našoj poliklinici koristimo specijalni set instrumentarija za sinus lift. Prvo okruglom mašinskom frezom pod malim brojem obrtaja napravimo pristup sinusu. Zatim posebnim kiretama pažljivo odvojimo i podignemo uvis sluzokožu sinusa.
Ispod sluzokože sinusa mogu se postaviti tri vrste kosti:
1.  veštačka kost
2. pomešana veštačka i prirodna kost
3. autotransplantat kosti pacijenta
Ako je kost ispod sinusa dovoljno čvrsta mogu se istovremeno postaviti granule kosti u sinus, ugraditi implant i sinus zatvoriti.

Sinus Lift - Bočno otvoren sinus
Sinus Lift - Podignuta sluzokoža sinusa
Sinus lift - Ugradnja implanta

Kada nije moguće istovremeno uraditi SINUS LIFT i ugraditi IMPLANTE?

Kada je kost ispod sinusa debela samo jedan milimetar ili manje a pri tome je i mekana, u tim slučajevima prvo se moraju u sinus ugraditi granule kosti a šest meseci kasnije implati.
U svim ostalim slučajevima nedostatka kosti ispod sinusa u našem centru istovremeno metodom sinus lifta nadoknadjujemo kost i ugrađujemo implante.

ŠTA JE VRHUNSKA SPECIJALNOST NAŠEG IMPLANTOLOŠKOG TIMA?

Posle višedecenijskog iskustva i više hiljada urađenih sinus liftova, danas smo u stanju da rutinski kod čvrste kosti koja je visoka (debela) samo jedan milimetar ispod sinusa, istovremeno uradimo sinus lift, nadoknadimo nedostajuću kost i ugradimo implante.
Na ovaj način se radi jedan operativni zahvat manje i drastično se smanjuje vreme čekanja na postavljanje definitivnog protetskog rada, i sledstveno tome cena ukupnog troška je znatno manja.

Sinus lift - rendgen kosti ispod sinusa

Debljina kosti ispod sinusa 1 mm.

Implanti - Sinus lift i ugrađeni implanti

Istovremeno urađen SINUS LIFT,dodata veštačka kost i ugrađeni implanti.

Da li je SINUS LIFT bolna intervencija i ima li kakvih reakcija posle ovog postupka?

Sam operativni zahvat izvodi se u lokalnoj anesteziji i nije uopšte bolan. U našem centru ovu intervenciju izvodimo za to namenjenim specijalnim setom instrumenata tako da se sva tkiva maksimalno štede.
Dan-dva posle operacije može se pojaviti blaga sukrvica iz nosa. Neposredno posle intervencije nema otoka, u ređim slučajevima drugi ili treći dan može se pojaviti blagi otok koji posle toga brzo nestaje.

Zašto mi u našem centru i kod najtežih slučajeva nedostatka kosti ispod sinusa predlažemo SINUS LIFT?

Prvi razlog je što se metodom sinus lifta stvaraju uslovi za ugradnju šest implantata na koje se može postaviti most od dvanaest zuba. Metoda All on 6 se smatra zlatnim standardom u protetskom rešavanju totalne bezubosti.

Drugi razlog je što našem implantološkom timu i najteži slučajevi rešavanja nedostatka kosti putem sinus lifta ne predstavljaju nikakav problem, jer je u našem centru već davno to postalo obična rutina.

Na ovaj način metodama sinus lifta i ugradnjom šest implanta na koji se šrafi most od dvanaest zuba postiže se protetsko rešenje koje je najpribližnije prirodnim zubima. Pritisak žvakanja se ravnomerno prenosi na svih šest implantata, most ima veliku stabilnost i izgled zuba zadovoljava sve estetske standarde.

ZAŠTO SE PACIJENTI ODLUČUJU ZA NAŠ IMPLANTOLOŠKI TIM?

  1. Imamo više od tri decenije iskustva u implantologiji.
  2. Posedujemo višegodišnje internacionalno iskustvo, radili smo u Nemačkoj, Austriji i Engleskoj.
  3. Ugradili smo više od 5500 implantata.
  4. Lider našeg tima profesor Zoran Stajčić je poznati i priznati svetski implantolog. Napisao je značajnu knjigu o komplikacijama u implantologiji, koja je štampana na engleskom jeziku, a preveli su je i Kinezi na kineski jezik i štampali u velikom tiražu.
  5. U našem timu rade tri implantologa. Pored profesora Zorana Stajčića, specijaliste oralne i maksilofacijalne hirurgije, tu su i dr Zvonko Ostojić i dr Marko Rodić specijalisti oralne hirurgije.
  6. Specijalizovani smo za rešavanje svih komplikacija na implantima.
  7. Rutinski rešavamo sve nedostatke kosti u vilicama.
  8. Po potrebi ugrađujemo implante i izvodimo ostale intervencije iz oblasti oralne i maksilofacijalne hirurgije u opštoj anesteziji.
  9. Ugrađujemo samo implante vrhunskog kvaliteta, najpoznatijih firmi Nobel Biocare (Alpha Bio) i Straumann.
  10. Jedini smo privatni centar koji ortodontsko hirurškim metodama otklanja najteže malformacije (nepravilnosti) kostiju vilica i zuba.

Treba Vam savet, zakažite termin za besplatne konsultacije

sr_RSSerbian