Dental implant expert

Nadogradnja vilične kosti radi ugradnje implantata

Nadogradnja vilične kosti - ugrađena kost i implanti

Kako dolazi do resorbcije (umanjenja) vilične kosti

Nadogradnja vilične kosti – Gubitkom zuba zbog parodontopatije, nekih patoloških procesa na korenovima zuba i nesrećnim slučajevima izbijanja zuba, dolazi do postepene resorpcije (umanjenja) vilične kosti.                                

U početku se vilična kost brže smanjuje po visini, a kasnije se taj proces nastavlja gubitkom kosti i po širini.

Kada je neophodna nadogradnja vilične kosti radi ugradnje implanta?

Što je nedostatak zuba u vilici u dužem vremenskom periodu, to dolazi do sve većeg gubitka kosti.

Količina kosti oko ugrađenog implanta mora biti najmanje jedan milimetar da ne bi došlo do resorpcije (gubitka) kosti i gubitka implantata.

Ovde ćemo navesti neke od češćih primera nedostatka kosti u vilicama koji se mogu otkloniti nadogradnjom kosti.

Nadogradnja vilične kosti - Donja vilica

1

Kada je kost u donjoj vilici kraća po visini od najkraćeg implanta, a ima dovoljnu širinu.

2

Ako kost u donjoj vilici ima dovoljnu širinu, ali iznad donjoviličnog živca je po visini kraća od dužine najkraćeg implanta koji je potrebno na tom mestu ugraditi, a ne želi se raditi pomeranje donjoviličnog živca.

3

Ako deo kosti nedostaje u gornjem spoljašnjem delu donje vilice, a može se nadoknaditi metodom koštane platforme.

4

Ako kost u donjoj vilici nema dovoljnu ni visinu ni širinu.

Nadogradnja vilične kosti - Gornja vilica

1

Kada je u gornjoj vilici visina kosti ispod sinusa kraća od dužine implantata koji je potrebno ugraditi. Ovo je najčešće slučaj kada se želi izvesti metoda All on 6, koja je zlatni standard u protetskom rešavanju totalne bezubosti. U tim slučajevima mora se nedostajuća kost nadoknaditi metodom sinus lifta.

2

Kod nedostatka spoljašnjeg dela kosti u gornjoj vilici koji je moguće rešiti metodom koštane platforme.

3

Kada u gornjoj vilici kost nedostaje i po visini i po širini.

Koja količina kosti je potrebna da bi se implant ugradio?

Da bi se zubni implant uspešno ugradio u viličnu kost, debljina kosti trebalo bi da bude oko implanta najmanje 1 mm. Naravno što je debljina kosti veća, veće su šanse za uspešnost ugradnje implantata. Ako ovi uslovi nisu ispunjeni neophodna je nadogradnja vilične kosti radi ugradnje implanta.

Čime se vrši nadogradnja vilične kosti?

Nadogradnja vilične kosti može se vršiti:

1

Autotransplantatom (uzimanjem kosti pacijenta)

2

Veštačkom kosti

3

Kombinacijom veštačke kosti i pacijentove kosti

4

Mešanjem veštačke kosti, pacijentove kosti i dodatkom PRF (trombocitima obogaćen fibrin iz krvi pacijenta).

Nadogradnja manjih defekata kosti

Kod manjih nedostataka kosti defekte nadoknađujemo najčešće samo veštačkom kosti. Veštačka kost može biti hemijskim putem proizvedena i sastoji se od hidroksil apatita i kalcijum hidroksida i životinjskog porekla, uglavnom dobijena od kosti goveda. Ovako dobijena veštačka kost je u formi sitnih granula kao griz i fabrički se pakuje sterilna u bočice.

Prednost veštačke kosti nad autotransplatatom (kosti koja se uzima od pacijenta) je što je dostupna praktično u neograničenim količinama i ne zahteva dodatnu hiruršku intervenciju kojom se uzima deo kosti pacijenta sa ugla vilice, kuka ili poglavine.

Nedostatak veštačke kosti u odnosu na kost pacijenta je što organizam lakše i brže prihvata kost pacijenta uzetu sa ugla vilice, kuka ili poglavine.

Sterilno pakovanje veštačke kosti - Nadogradnja vilične kost

Sterilno pakovanje veštačke kosti

Nadogradnja većih defekata kosti

Kod većih nedostataka kosti koštano tkivo pacijenta može se uzeti sa ugla vilice u obliku tanke pločice i transplantirati ga na mesto u vilici gde kost nedostaje.

Takođe moguće je uzeti deo pacijentove kosti sa ugla donje vilice ili sa vrha brade ispod sekutića, usitniti i pomešati sa veštačkom kosti. Deo pacijentove kosti moguće je dobiti skidanjem koštanog tkiva koje se nakupi na boreru kod bušenja ležišta za ugradnju implantata. U ovako dobijeno usitnjeno koštano tkivo pacijenta pomešano sa veštačkom kosti najčešće dodajemo trombocitima obogaćen fibrin, koji se dobija centrifugiranjem venske krvi pacijenta.

Ova metoda je poznata kao PRF (Platelet – Rich Fibrin). Dodatkom fibrina obogaćenog trombocitima ubrzava se proces zarastanja kosti i mekih tkiva.

Ova intervencija se sprovodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna.

Nadogradnja vilične kosti

Nadoknada kosti kod najvećih nedostataka

Kod najvećih nedostataka kosti mogu se uzeti koštani delovi sa vrha kuka ili poglavine, koji se mini šrafovima pričvršćuju za vilicu.

U našoj poliklinici ovu intervenciju koja spada u domen maksilofacijalne hirurgije, u opštoj anesteziji izvodi profesor Zoran Stajčić.

Posle augmentacije kosti kada se mogu ugraditi implanti?

Jednostavnija metoda je da se prvo ugradi nedostajuća kost, pa da se sačeka zavisno od vrste kosti i mesta ugradnje od četiri do šest meseci i posle tog perioda ugrade zubni implanti.

Mi u našoj poliklinici, kada uslovi dozvoljavaju, uvek istovremeno ugrađujemo nedostajuću kost i implante, čime znatno skraćujemo vreme čekanja do završetka definitivnog protetskog rada, radimo jednu hiruršku intervenciju manje i pacijentu znatno smanjujemo troškove celokupne intervencije.

Istovremenu nadoknadu kosti i ugradnju implanta izvodimo rutinski kod intervencije sinus lifta, čak ako je debljina kosti ispod sinusa samo jedan milimetar, pod uslovom da ima dovoljnu čvrstinu.

Nadogradnja vilične kosti - ugrađena kost i implanti

Istovremeno dodata veštačka kost i ugrađeni implanti

Kod većih autotransplantata (koštanih blokova), ugradnju implantata vršimo posle četiri meseca od ugradnje kosti, jer posle ovog perioda dolazi do resorpcije koštanog autotransplantata ako se implanti ne ugrade u tom vremenskom periodu.

Kod pacijenata koji dolaze u našu polikliniku sa udaljenih destinacija iz Amerike, Australije i Hong Konga, profesor Stajčić kod presađivanja koštanih blokova sa kuka ili poglavine pacijenta, istovremeno ugrađuje i implant kroz koštani blok čime ga i pričvršćuje za vilicu bez mini šrafova.

Ovom metodom se izbegava potreba još jedne hirurške intervencije posle nekoliko meseci za ugradnju implantata. Smanjuje se vreme čekanja do završetka definitivnog protetskog rada i sledstveno tome znatno su manji troškovi celokupnog postupka za pacijenta.

Nadogradnja vilične kosti - pričvršćena implantom

ZAŠTO SE PACIJENTI ODLUČUJU ZA NAŠ IMPLANTOLOŠKI TIM?

  1. Imamo više od tri decenije iskustva u implantologiji.
  2. Posedujemo višegodišnje internacionalno iskustvo, radili smo u Nemačkoj, Austriji i Engleskoj.
  3. Ugradili smo više od 5500 implantata.
  4. Lider našeg tima profesor Zoran Stajčić je poznati i priznati svetski implantolog. Napisao je značajnu knjigu o komplikacijama u implantologiji, koja je štampana na engleskom jeziku, a preveli su je i Kinezi na kineski jezik i štampali u velikom tiražu.
  5. U našem timu rade tri implantologa. Pored profesora Zorana Stajčića, specijaliste oralne i maksilofacijalne hirurgije, tu su i dr Zvonko Ostojić i dr Marko Rodić specijalisti oralne hirurgije.
  6. Specijalizovani smo za rešavanje svih komplikacija na implantima.
  7. Rutinski rešavamo sve nedostatke kosti u vilicama.
  8. Po potrebi ugrađujemo implante i izvodimo ostale intervencije iz oblasti oralne i maksilofacijalne hirurgije u opštoj anesteziji.
  9. Ugrađujemo samo implante vrhunskog kvaliteta, najpoznatijih firmi Nobel Biocare (Alpha Bio) i Straumann.
  10. Jedini smo privatni centar koji ortodontsko hirurškim metodama otklanja najteže malformacije (nepravilnosti) kostiju vilica i zuba.

Treba Vam savet, zakažite termin za besplatne konsultacije

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Telegram
Print

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

sr_RSSerbian