Dental implant expert

Ugradnja implanata – 24 zablude i 24 tačna odgovora

Ugradnja implanata 24 zablude i 24 tačna odgovora

Ugradnja implanata na našoj poliklinici, Dental Implant Expert,rutinska je intervencija kojom se nadoknađuju nedostajući zubi.

Ako imate potrebu za ovom vrstom nadoknade, a imate zablude o ovoj vrsti intervencije , ovim  tekstom trudićemo se da zablude koje ste možda imali o ugradnji implanata zamenimo tačnim odgovorima.

Ugradnja implanata 24 zablude i 24 tačna odgovora

1. Ugradnja implanata je bolna

Nije tačno.

Ugradnja implanata nije bolna. U Dental Implant Expert poliklinici, izvodimo je  najčešće u lokalnoj anesteziji, zatim u analgosedaciji i u opštoj anesteziji. Pre davanja injekcije, kada se radi u lokalnoj anesteziji sluzokoža se namaže anestetičkom kremom, da ubod iglom ne bi boleo.

Ugradnju implantata u opštoj anesteziji primenjujemo kod pacijenata koji imaju patološki strah od stomatoloških intervencija, kod transplantacije kosti sa bedra ili poglavine i pacijenata sa posebnim potrebama.

2. Ugradnja implanata traje 10 do 15 minuta

To nije tačno.

Ugradnja implanata zavisi od situacije u ustimaU lakim slučajevima, kada ima dovoljno kosti može trajati 10-15 minuta, ali u zahtevnijim slučajevima kada treba različitim metodama nadoknaditi nedostatak kosti, ta intervencija traje duže. Tim Dental Implant Expert poliklinike ne gleda da to bude brzo, već da bude bezbolno i kvalitetno urađeno, kako bi implanti što duže trajali.

3. Terapija implantima traje dugo.

Odgovor na ovu zabludu je relativan.

Ako je kost dovoljno čvrsta,  odmah po ugradnji implanata,za 24 sata, u Dental Implant Expert klinici možete dobiti provizorni most,koji pacijent nosi tri meseca dok implanti ne srastu sa kosti. Posle toga pravi se definitivni most od metalokeramike ili cirkona. U ovom slučaju pacijent je bez zuba manje od jednog dana.

Ako pacijent nema dovoljno kosti, pa se mora primeniti neka od metoda koju mi izvodimo za prevazileženje nedostatka kosti, mora se čekati od 4 – 6 meseci. Za to vreme pacijent može nositi provizornu protezu.

4. Implanti bole

To nije tačno.

Implanti ne bole, i ne osećaju se kao strano telo.pacijenti sa ugrađenim implantima imaju isti osećaj kao sa sopstvenim zubima.

5. Telo odbacuje implante

To nije tačno u 99 posto slučajeva.

Implanti se izrađuju od čistog titana ili keramike i biokompatibilni su sa kosti, tako da ih organizam ne prepoznaje kao strano telo. Raznim studijama utvrđeno je da organizam u samo jedan posto slučajeva može odbaciti implant.

6. Suviše sam star za ugradnju implanata

Nije tačno.

Striktne starosne granice ne postoje. Važnije je kakvo je opšte zdravstveno stanje pacijenta Za trideset godina iskustva, Dental Implant Expert klinika imala je pacijente starosti i preko osamdeset godina. Njihove potrebe za ugradnjom implanata bile su različite. Neki su u tim godinama izgubili par zuba koji su im pridržavali parcijalne proteze, pa nisu mogli da se naviknu na totalnu protezu. Neki su tek tada došli u finansijsku situaciju da mogu sebi priuštiti ugradnju implanata.

7. Svi  pacijenti su kandidati za ugradnju implanata

To nije tačno.

Pacijenti sa nekontrolisanim nivoom šećera u krvi, pacijenti koji su podvrgnuti hemioterapiji, zračenju posle tumora u predelu vilica, pqcijenti sa uznapredovalom osteoporozom, stravstveni pušači i oni koji izrazito loše vode računa o higijeni usne duplje, kao i pacijenti koji su pod terapijom bisfosfonatima, nisu kandidati za ugradnju implanata.

8. Nisam potpuno zdrav za ugradnju implanata

Nije tačno.

Postoji veliki broj bolesti kod kojih nije kontraindikovana ugradnja implanata, pa ih ovde nećemo nabrajati, ali smo zato nabrojali stanja u kojima je kontraindikovana ugradnja implantata.

9. Imam parodontozu i ne mogu ugraditi implante

Nije tačno.

Parodontopatija je upalni proces oko korena zuba, a upalni proces oko implanta se zove periimpantitis.

Kod postojanja parodontoze, prvo se mora zbrinuti parodontoza vađenjem zuba u lošem stanju. Zube koje je moguće spasiti saniramo, kombinacijom hirurške kiretaže i primenom fotodinamičke terapije.

Posle takve sanacije ugrađujemo implante u bezubom predelu vilice uz detaljno objašnjenje pacijentu kako mora održavati higijenu oko implanata kako bi sprečio pojavu periimplanitisa.

10. Imam loš kvalitet kosti za ugradnju implanata

To nije tačno.

Ako je vilična kost dosta rastresita i sunđerasta, ima manju čvrstinu. Kod ugradnje implanata u takvu kost, implanti se ne mogu zategnuti do 45 Njutn centimetara, i ne može se odmah postaviti provizorni most. Kod viličnih kostiju koje su mekše, najčešće se čeka tri meseca da se implanti osteointegrisu. To je dovoljno vremena da srastu sa kosti da bi se mogao praviti definitivni protetski rad.

Tim Dental Implant Expert klinike ugrađuje implante i kod izrazito mekih kostiju, ali se tada mora čekati u zavisnosti od čvrstine kosti od četiri do devet meseci, pre izrade definitivne protetske nadoknade na tim implantima.

11. Ugradnja implanata je skupo rešenje

To je relativna tvrdnja.

Tačno je da su protetska rešenja bezubih vilica na implantima skuplja od klasičnih rešenja sa totalnim protezama. Tačno je da je za ogroman broj pacijenata to veliki izdatak. Međutim, imajući u vidu brojne prednosti protetskih rešenja bezube vilice na implantima u odnosu na totalne proteze , veliki broj pacijenata se odlučuje na ugradnju implanata.

12. Što više implanata ugradimo to je bolje

To nije tačno.

Najbolje je, ako se u jednu vilicu ugradi šest do osam implantata što se smatra zlatnim standardom.
Ako se ugrađuje veći broj implanata sa razmakom manjim od dva milimetra, dolazi do resorpcije (topljenja) kosti i gubitka implanata.

13. Implanti su trajno rešenje

To je tačno.

Ukoliko posle određenog vremena iz nekog rayloga dođe do gubitka implanta, on se može ponovo ugraditi.U zavisnosti od uzroka gubitka implantata i situacije u viličnoj kosti implant se može ugraditi na isto mesto ili pored mesta gde je implant izvađen.

14. Kad ugradim implante rešio sam se stomatologa zauvek

To nije tačno.

Kad se ugrade implanti, u početku je potrebno češće dolaziti na kontrolu.Kasnije je potrebno dolaziti jednom u šest mesci ili godinu dana.

15. Uska mi je vilična kost i ne mogu ugraditi implante

Nije tačno.

Ako je vilična kost široka samo tri milimetra specijalnom piezo električnom tehnologijom, moguće je izvršiti širenje vilične kosti i ugraditi implante. Ako je vilična kost uža od tri milimetra moguće je presaditi deo kosti sa ugla donje vilice i dobiti dovoljnu širinu za ugradnju implanta.

Proširena vilična kost ugrađeni implanti

Proširena vilična kost ugrađeni implanti

16. Ispod sinusa nemam dovoljno kosti i ne mogu ugraditi implante

 

To nije tačno.

Ako ispod sinusa ima pet-šest milimetara kosti, može se uraditi unutrašnji sinus lift, i odmah ugraditi implant.
Ako je debljina kosti ispod sinusa debela samo jedan milimetar može se uraditi spoljni sinus lift da bi se ugradio implant.

17. Ne mogu dobiti implante jer nemam uopšte dovoljno kosti ni po širini ni po visini za ugradnju implanata

To nije tačno.

Ovo jeste najzahtevnija situacija rešavanja nedostatka kosti, ali na Dental Implant Expert klinici, može  se rešiti na više načina ili kombinacijom više metoda.

Ako je u pitanju nedostatak kosti u gornjoj vilici, jedan od načina je presadjivanje kosti sa bedra ili poglavine pacijenta koji mi izvodimo u bolničkim uslovima u opštoj anesteziji.

Drugi način može biti u zavisnosti od situacije u gornjoj vilici, kombinacija presađivanja kosti sa ugla donje vilice i sinus lift sa ugradnjom veštačke kosti u sinus. U donjoj vilici se ovakav nedostatak kosti može rešiti kombinacijom raznih metoda, kao što je širenje vilične kosti, transpozija donjoviličnog živca, i presađivanje kosti sa ugla donje vilice ili bedra.

Koštane ploče presađene sa bedra u gornjoj vilici

Koštane ploče presađene sa bedra u gornjoj vilici

18. Sinus lift je komplikovana metoda

To nije tačno.

Intervencija sinus lifta nije ni komplikovana ni opasna za onoga ko dobro poznaje anatomiju sinusa, ima odgovarajući instrumentarijum i u proseku godišnje uradi pedeset šezdeset sinus liftova.

Na Dental Implant Expert poliklinici  metoda sinus lifta  davno je postala obična rutinska intervencija. Uradili smo više  od 2000 sinus liftova za poslednjih trideset godina koliko se bavimo implantologijom.

19. Ako izgubim implant na tom mestu ne mogu ponovo ugraditi drugi

To nije tačno.

U zavisnosti od situacije u kosti na tom mestu, nekada se može odmah ugraditi drugi implant, a nekada se mora sačekati regeneracija kosti na mestu gde je implant izvađen.

20. Nije moguće istovremeno izvaditi zub i ugraditi implant

Nije tačno.

U slučajevima kada nema infekcije na korenu zuba, implant se može odmah po vađenju zuba ugraditi. Ukoliko se implant ugrađuje na mestu gde je izvađen zub koji je imao proces na vrhu korena, prvo se mora eliminisati infekcija. To se najčešće izvodi laserskom fotodinamičkom metodom, pa se  zatim vrši ugradnja implanta.

21. Odmah posle ugradnje,implanti se ne smeju opteretiti

To nije tačno.

Po ugradnji implanata, ako se implant može zavrnuti do otpora od 45 Njutn centimetara, implanti se mogu odmah opteretiti provizornim mostom ili krunicom koji se nose tri meseca dok se implant ne osteointegrise sa viličnom kosti. Posle tog vremena se pravi definitivni protetski rad.

Ugradnja implanata i istovremeno postavljanje krunica

Ugradnja implanata i istovremeno postavljanje krunica

22. Samo najskuplji implanti su dobri i trajni

To nije tačno.

Čak dve najpoznatije fabrike, pored skupih implanata imaju u svojoj ponudi i jeftinije implante koji su jako dobrog kvaliteta i  mogu trajati  dugo kao i premium implanti.

23. Ne može se istovremeno presaditi kost i ugraditi implant

Nije tačno.

To je intervencija za vrhunske implantologe. Dental Implant Expert je klinika u kojoj se često kod presađivanja kosti sa bedra ili poglavine istovremeno kroz transplantiranu kost ugrađuju implanti.Na taj način se implantom pričvršćuje transplantirana kost za vilicu čime se  istovremeno skraćuje vreme čekanja da kost sraste sa vilicom da bi se izvršila ugradnja implanta.

Istovremeno presađena kost i ugrađen implant koji je fiksira

Istovremeno presađena kost i ugrađen implant koji je fiksira

24. Ne može se istovremeno izvaditi cista iz sinusa, uraditi sinus lift i ugraditi implant ako je kost ispod sinusa čvrsta, ali debela samo jedan milimetar

Nije tačno.

I ovu metodu mogu izvesti samo vrhunski implantolozi.Kod ove metode potrebno je sinus otvoriti najmanje na tri mesta, a nekada i na pet.
Dental Implant Expert klinika izvodi ovu metodu sa uspehom više decenija.

Uklanjanje ciste i istovremeno ugradnja implanata

Uklanjanje ciste i istovremeno ugradnja implanata

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Telegram
Print

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

sr_RSSerbian