Dental implant expert

Ugradnja zigomatičnih implanata – moguće komplikacije

Ugradnja zigomatičnih implanata

Šta su zigomatični implanti?

Zigomatični implanti su šrafovi dužine od 35 do 55 milimetara koji se šrafe u zigomatičnu (jagodičnu) kost. Ovi implanti, na vrhu imaju navoje koji se ušrafljuju u jagodičnu kost, dok su većim delom svoje dužine glatki, jer taj deo implanta u zavisnosti  od anatomije gornje vilice najčešće prolazi kroz sinus i meka tkiva. U ovom tekstu, naša poliklinika,  Dental Implant Expert upoznaće Vas sa pojedinostima: kada je indikovana ugradnja zigomatičnih implantata, šta pacijent treba obavezno da zna pre hirurgije, koji je njihov nedostatak, koje komplikacije mogu nastupiti za vreme i posle ugradnje, kao i ko je zaista kvalifikovan za ugradnju ovih implanata. Šematski prikaz zigomatičnih i klasičnih implanata

Šematski prikaz zigomatičnih i klasičnih implanata

Kada je indikovana ugradnja zigomatičnih implanata?

Kada je u gornjoj vilici došlo do velike resorpcije ( topljena ) vilične kosti, tako da se  nedostajući zubi  ne mogu nadoknaditi ni procedurom All on 4, postoji pet  načina na koji je  moguće  ugraditi  implante i  dobiti fiksni protetski rad: – metodom sinus lifta, kada se ispod sluzokože sinusa dodaje veštačka kost da bi se omogućila ugradnja implanata – transplantacijom kosti sa bedra pacijenta u predeo gornje vilice gde kost nedostaje – transplatacijom kosti sa ugla donje vilice – amis metodom – ugradnjom zigomatičnih implanata.

Koji pacijenti su kandidati za ugradnju zigomatičnih implanata?

Da bi ustanovili ko može biti kandidat za ugradnju zigomatičnog implanta, neophodno je napraviti 3d  rendgenski snimak. Cbct snimkom može se odrediti gustina i debljina zigomatične kosti kao i  zakrivljenost zida maksilarnog (gornje viličnog) sinusa. Debljina zigomatične kosti traba da iznosi najmanje 7 milimetara kako bi se šrafljenjem vrha implanta mogla postići dovoljna primarna stabilnost.

Šta je to Zaga skraćenica?

Zaga je skraćenica za klasifikaciju ugradnje zigomatičnih implanata u odnosu na anatomiju gornje vilice i zigomatične kosti. ZAGA – ” Zygoma Anatomy Guided Approach” u prevodu znači “zigoma anatomski vođen pristup” Na osnovu anatomije zigomatične kosti, debljine i zakrivljenosti zida maksilarnog (gornje viličnog) sinusa i puta kroz koje strukture može proći zigomatični implant, dr Aparacio je napravio klasifikaciju tih puteva, u pet slučajeva.

Zaga klasifikacija

-Kod anatomskog tipa Zaga 0 implant prolazi kroz gornjevilični sinus i svojim vrhom je ušrafljen u zigomatičnu kost, a njegov kraj se završava u alveolarnom (viličnom) grebenu na poziciji prvog ili drugog molara. -Kod anatomskog tipa Zaga 1 implant prolazi kroz zid maksilarnog sinusa paralelno sa šupljinom gornjeviličnog sinusa. U ovom slučaju vrh implanta je bikortikalno ušrafljen u jagodičnu kost a njegov drugi kraj završava u alveolarnom grebenu. -Kod tipa  Zaga 2, implant jednim manjim delom prolazi kroz zid gornjeviličnog sinusa, a većim delom prolazi paralelno sa zidom gornjeviličnog sinusa. -Kod tipa  Zaga 3, implant minimalno prolazi kroz zid gornjeviličnog sinusa, a većinom prolazi kroz meka tkiva. -Kod tipa  Zaga 4, implant je postavljen u potpunosti izvan zida gornjeviličnog sinusa , prolazi kroz meka tkiva do jagodične kosti, a njegov drugi kraj završava više bukalno (obrazno) na alveolarnom grebenu gornje vilice. Ugradnja zigomatičnih implanata - Zaga klasifikacija

Koliko zigomatičnih implanata je potrebno ugraditi?

Zigomatični implanti se najčšsće ugrađuju u kombinaciji sa klasičnim implantima. U tom slučaju sa svake strane gornje vilice se ugrade po dva zigomatična implanta, a u prednjoj regiji po dva ili četiri implanta u zavisnosti od količine kosti u toj regiji. Postoje slučajevi gde se bezubost gornje vilice može rešiti samo zigomatičnim implantima, kada se sa svake strane vilice ugrade po dva zigomatična implanta na koje se šrafi fiksni most.

Koje su prednosti zigomatičnih implanata?

Prednost zigomatičnih implanata je što se odmah mogu opteretiti, što znači da ako se ugrade četiri zigomatična implanta, pacijent može odmah dobiti fiksni rad. Ako se ugrađuju dva zigomatična implanta u kombinaciji sa klasičnim implantima u prednjoj regiji  fiksni most se može odmah postaviti samo  ako je kost u toj regiji dovoljno čvrsta da se i klasični implanti mogu odmah opteretiti.

Koji su nedostaci zigomatičnih implanata?

Osnovni princip u dentalnoj implantologiji je da implant celokupnom  dužinom bude ugrađen u kost. Kod zigomatičnih implanata po ZAGA klasifikaciji samo u slučaju ZAGA 1 ispunjen je ovaj uslov. U svim ostalim slučajevima implant prolazi svojom većom ili manjom dužinom kroz sinus i meka tkiva. U nekim anatomskim slučajevima implant izlazi iz mekih tkiva u usnu šupljinu sa obrazne strane kao jedna metalna okrugla prečka. Oko tog dela implanta koji je praktično jedno strano telo u ustima lako se skuplja hrana koju nije lako očistiti. Zato na mestu sluzokože kroz koji izlazi zigomatični implant može doći do infekcije i zapaljenja obrazne sluzokože. Ukoliko se blagovremeno ne sanira, infekcija se duž implanta može preneti na ostala tkiva kroz koji implant prolazi. Zigomatični implanati Kada zigomatični implant zbog anatomskih odnosa zida gornjeviličnog sinusa jagodične kosti i grebena gornje vilice svojim krajem mora završiti sa nepčane strane vilice, pacijent oseća  neprirodnu i iritirajuću izbočinu  u ustima . Na tom mestu može doći do zapljenja sluzokože nepca i infekcije koštanog dela nepca. Prednosti zigomatičnih implanata Komplikacije zigomatičnih implanata Kod same ugradnje zigomatičnih implanata može se dogoditi povreda sinusa. Post operativno može doći do sledećih komplikacija. – periimplantitis na raznim mestima implanta obzirom na njegovu duzinu i kroz koje anatomske strukture prolazi. – infekcija implanta u jagodičnoj kosti – širenje infekcije na spoljni deo lica . – širenje infekcije na pod orbite – sinuzitis
Komplikacije zigomatičnih implanata - Komplikacije zigomatičnih implanata - Ožiljak iznad zigomatične kosti posle vađenja implanta i sanacije infekcije

Ko je kvalifikovan za ugradnju zigomatičnih implanata?

S obziron  na regiju i strukture kroz koje je potrebno ugraditi zigomatični implant, a posebno imajući u vidu komplikacije koje mogu nastupiti prilikom ugradnje, a koje već spadaju u domen rada maksilofacijalnog hirurga, jasno je, da je to intervencija za koju su kvalifikovani maksilofacijalni hirurzi.

Stav Dental Implant Expert tima

Pored toga što je tim Dental Implant Expert poliklinike  kvalifikovan kako za ugradnju zigomatičnih implanata , tako i za saniranje svih mogućih komplikacija, zahvaljući maksilofacijalnom hirurgu prof.dr Zoranu Stajčiću,mišljenja smo da zigomatični implanti kod velike resorpcije kosti imaju prednost nad ostalim metodama samo u slučaju ZAGA 1, a to je kada je implant  moguće ugraditi tako da se celom svojom dužinom nalazi u kosti. U svim ostalima slučajevima treba dati prednost nekom alternativnom rešenju  i metodama koje smo već naveli u ovom tekstu.

Zašto  Dental Implant  Expert treba da bude Vaš izbor za ugradnju zigomatčnih implantata?

 •  Naš tim ima bogato internacionalno iskustvo, stečeno radom u:
  • Nemačkoj,
  • Austriji,
  • Engleskoj.

  Dostignuća i kvalifikacije našeg tima uključuju:

  • Ugradnja preko 5500 implantata.
  • Vođa tima, profesor dr Zoran Stajčić, je svetski priznat implantolog.
  • Autorstvo knjige o komplikacijama u implantologiji, objavljene na engleskom i prevedene na kineski jezik.

  Naš tim čine:

  • Dr Zoran Stajčić, specijalista oralne i maksilofacijalne hirurgije.
  • Dr Zvonko Ostojić, specijalista oralne hirurgije.
  • Dr Marko Rodić, specijalista oralne hirurgije.

  Specijalizovani smo za:

  • Rešavanje svih komplikacija na implantima.
  • Rutinsko rešavanje nedostataka kosti u vilicama.
  • Ugradnju implantata i izvođenje intervencija iz oralne i maksilofacijalne hirurgije u opštoj anesteziji.
  • Korišćenje implantata vrhunskog kvaliteta proizvođača Nobel Biocare (Alpha Bio) i Straumann.

  Posebna ponuda:

  • Jedini smo privatni centar koji primenjuje ortodontsko-hirurške metode za otklanjanje teških malformacija kostiju vilica i zuba.

  Za više informacija, pozovite nas i zakažite pregled kako biste od naših stručnjaka saznali da li su zigomatični implanti pravo rešenje za Vaš osmeh.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Telegram
Print

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

sr_RSSerbian